Sportspsykologi

Om sportspsykologi

Sportspsykologi har altid været en af mine store interesser. Jeg har selv en baggrund indenfor elitesport og oplevede dengang såvel som i dag, at behovet for et psykologisk fokus er afgørende for både trivsel og for at præstere på et højt niveau. Som sportsudøver på talent- og eliteniveau stilles der høje krav til træningsmængde, prioriteringer og til at kunne præstere, når det gælder. Det kan af og til være svært at håndtere disse krav på en hensigtsmæssig måde, hvorfor det ofte kan være hjælpsomt at have samtaler med en sportspsykolog.

At forstå sig selv

Jeg er særligt optaget af samspillet mellem den enkeltes personlighed og det omgivende miljø. Alle de erfaringer vi har med os, fra vi er helt små og gennem vores barndom og ungdomsliv, påvirker vores personlighedsudvikling. Denne personlighed får videre betydning for, hvordan vi selv og andre opfatter os, og hvordan vi bliver mødt og behandlet af andre mennesker. Når man skal samarbejde med en træner, træningspartnere eller medspillere, er det en stor fordel at kende til og forstå sine egne reaktioner og andres typiske reaktioner på en selv. Vi har hver især vores blinde pletter, og nogle gange kan de spænde ben for, at vi opnår det, som vi egentlig gerne vil. Tag eksempelvis et fodboldholds anfører, som prøver at opildne medspillerne ved at skælde ud, men som ikke har øje for de spillere, hvis præstationer forværres af dette. Eller udøveren, der er så optaget af at være fejlfri, at hun giver op, så snart tingene ikke lykkes perfekt for hende. Eller træneren, der ikke er opmærksom på reservespillernes behov for også at blive anerkendt for deres indsats. Når de føromtalte blinde pletter bliver mere bevidste for os, giver det os muligheden for at handle anderledes, og ofte mere hensigtsmæssigt, end det vi plejer. Mit udgangspunkt er, at der er en grund til, at vi handler som vi gør, og at det er hjælpsomt at forstå, hvad der ligger til grund for vores handlinger.

Individuelle samtaler

Jeg tilbyder individuelle samtaler ift. sportspsykologiske problemstillinger til både udøvere og trænere. Der kan her være tale om forløb af kortere eller længere varighed. Ved individuelle samtaler med udøvere, lægger jeg vægt på et helhedsorienteret fokus, hvor der er plads til at snakke om både de ting der vedrør sporten, og de ting der vedrør øvrige aspekter af ens liv. Samtalerne kan dreje sig om helt konkrete præstationsfremmende indsatser som at bevare fokus på opgaven i modgang, at arbejde med visualisering, målsætning og indre dialog. Fokus kan også være på de ting, der foregår udenfor banen, som eksempelvis at finde den rette balance mellem sporten og de øvrige aspekter af ens liv eller at arbejde med de relationer, som er vigtige for ens velbefindende. Kort sagt er mit sigte at have fokus på det, som er væsentligt for den enkelte udøver, uanset om det handler om præstationsoptimering, at genfinde glæden ved sporten eller overveje, om man overhovedet skal fortsætte med at dyrke sporten på eliteplan. Ofte kan et samarbejde med udøverens træner øge udbyttet af samtalerne og sikre en god opfølgning på det sportspsykologiske arbejde. Jeg samarbejder aktuelt med Kolding Elite, hvor jeg er tilknyttet som ekstern sportspsykolog og løbende har samtaler med talentfulde sportsudøvere.

Responsive image

2020 © Nicolai Siersted. Alle rettigheder forbeholdes.